Gidsen en verkenners?

Kort samengevat: we zijn meisjes en jongens van 12 tot 17 die in compagnie of troep samen op avontuur trekken. In patrouilles (kleinere groepjes binnen die compagnie of troep) leren we samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en activiteiten voorbereiden. Iedereen heeft daarbij een eigen taak, van vuur maken tot kaartlezen.

Elke maand – behalve tijdens examenperiodes – trekken we een weekend de natuur in. Daar leren we koken op kampvuur, tenten opzetten enz. We hebben elk jaar een thema dat terugkomt in de weekends en centraal staat op zomerkamp.

Alleen kan je een sjorring maken. Samen bouwen we een toren.

Ouders kiezen voor ons omdat…

  • Je zoon of dochter bij ons helemaal zichzelf kan zijn en naar de essentie gaat: even geen smartphones of tablets, enkel elkaar en de natuur.

  • Er bij de gidsen en verkenners vriendschappen voor het leven ontstaan. Logisch: ze zitten op dezelfde golflengte, beleven avonturen en bereiden die samen voor!

  • We bewust kiezen voor een aparte compagnie en troep voor meisjes en jongens. Zo kunnen ze eigen accenten leggen in activiteiten en voluit zichzelf zijn.

  • We de kinderen verantwoordelijkheid geven. Daar leren ze mee omgaan en helpen ze elkaar in. Zo groeien ze als mens en verleggen ze hun grenzen.

  • We vertrekken vanuit een sterke, christelijk geïnspireerde pedagogie. Ons doel? Jullie kinderen mee helpen vormen tot volwassenen waarop je kan bouwen.


Leiding gezocht!

Wil je je fantasie en creativiteit inzetten, kinderen een cadeau voor het leven geven én er zelf veel voldoening uithalen? Je uitleven en groeien als mens? Deel uitmaken van een hechte vriendengroep waarin je jezelf mag zijn?

Kom proeven tijdens een activiteit of koken op kamp! Compagnieleidster Pauline en troepleider David vertellen er jou graag alles over.


Je dochter/zoon inschrijven?

Van harte welkom! We kunnen niet altijd beloven dat je kind dit jaar nog kan starten, maar kijken wat mogelijk is. Geef ons dus zeker een seintje, we antwoorden graag op al je vragen!

Sowieso mag je dochter of zoon eerst enkele keren komen proeven om zelf te ontdekken of zij/hij het leuk vindt ; )