Even voorstellen…

Bij de Europagidsen en -scouts doen we aan authentieke scouting in de geest van Baden Powell. We streven naar 5 doelstellingen die evenwichtig aan bod komen tijdens ons spel in de natuur:

 1. Gezondheid en fysieke ontwikkeling

 2. Karaktervorming

 3. Zin voor het concrete

 4. Dienstbaarheid

 5. Christelijk geloof

We bestaan sinds 1956 en zijn actief in 18 landen. In België tellen we 1700 leden in een 15-tal groepen. In Gent zijn we intussen al met +100 leden!

Wat maakt de Europagidsen en -scouts uniek?

 • We werken met ruime leeftijdsgroepen, zodat oudere kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor jongere kinderen. We ondersteunen hen daarin en stimuleren hun zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.

 • We houden onze groepen klein zodat elk meisje/elke jongen de aandacht krijgt die zij/hij nodig heeft. Onze leiding leert hen door en door kennen, investeert in de groei van elk kind en stemt daar hun activiteiten op af. Reken op hun inzet!

 • We kiezen bewust voor niet-gemengde scouting omdat meisjes en jongens anders spelen en zich anders ontplooien. We willen hen daarin alle kansen geven. Uiteraard ontmoeten ze elkaar soms, bijv. op nationale activiteiten.

 • We dragen actief bij aan de opvoeding thuis. Ouders zijn de eerste opvoeders en wij verrijken hun opvoeding vanuit onze pedagogie. Die vertrekt van dezelfde waarden en normen.

 • Voor elke activiteit trekken we de natuur in: we hebben dus meestal geen eigen lokalen. En omdat het gaat om wie je bent en niet om wat je draagt, kiezen we bewust voor een volwaardig scoutsuniform dat tegen een stootje kan ; )

 • Het christelijk geloof is de ‘saus’ op ons scoutingavontuur. Het komt op een spontane, evenwichtige manier aan bod als waardevol element van onze pedagogie. We staan open voor iedereen die daar respect voor heeft!

Wat is het doel van onze scouting?

Kinderen en jongeren vormen tot dienstbare, gelovige volwassenen die zichzelf leren kennen, hun eigen weg kiezen en zich engageren in de maatschappij. Zoals Baden Powell het zei: ‘Stel je ten dienste van anderen, dan zal je gelukkig zijn!’